بحران خشونت های مسلحانه در آمریکا به روایت آمار
7 ژانویه 2019
۷ تکنیک مورد استفاده ترامپ در سخنرانی های عمومی
7 ژانویه 2019
 

شرکت های دارویی آمریکا چگونه شما را مجبور می کنند بیشتر از نیازتان دارو بخرید؟

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

یکی از مهمترین بیزینس های فعلی در سطح دنیا تولید و فروش دارو میباشد . در طول تاریخ شرکت ها به روشهای مختلف سعی در افزایش فروش خود داشته اند. آیا در عرصه دارو نیز میتوان به راحتی افزایش فروش داشت ؟ در این ویدئو می بینید که شرکتهای دارویی آمریکا چگونه مردم را مجبور می کنند بیشتر از نیازشان دارو خریداری کنند.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: