بحران خشونت های مسلحانه در آمریکا به روایت آمار
۱۷ دی ۱۳۹۷
۷ تکنیک مورد استفاده ترامپ در سخنرانی های عمومی
۱۷ دی ۱۳۹۷
 

شرکت های دارویی آمریکا چگونه شما را مجبور می کنند بیشتر از نیازتان دارو بخرید؟

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

یکی از مهمترین بیزینس های فعلی در سطح دنیا تولید و فروش دارو میباشد . در طول تاریخ شرکت ها به روشهای مختلف سعی در افزایش فروش خود داشته اند. آیا در عرصه دارو نیز میتوان به راحتی افزایش فروش داشت ؟ در این ویدئو می بینید که شرکتهای دارویی آمریکا چگونه مردم را مجبور می کنند بیشتر از نیازشان دارو خریداری کنند.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: