جرد کوشنر کیست؟
۱۳۹۷-۱۰-۲۳
قطع حقوق ۸۰۰۰۰۰ کارمند در پی تعطیلی دولت آمریکا
۱۳۹۷-۱۰-۲۴
 

روی دیگر زندگی در لاس وگاس

زندگی زیرزمینی در لاس وگاس

ویدئوهای لنز آمریکا
 
 

 

 

لاس وگاس، فقط لامپ‌های درخشانِ نئون و کازینو و کلاپ نیست. زیرِ این شهر، حقیقتی کمتر فریبنده وجود دارد که دربارۀ زندگیِ بی‌خانمان‌هاست. در دهۀ 1990، شهرداری تونل‌های مهارِ سیل ساخت تا محله‌های مرکزیِ شهر را از خروشِ خشمِ طوفان‌ها در امان نگاه دارد. امروزه، حدود هزارکیلومتر از این تونل‌ها، خانۀ بیش از 400نفر از جمعیتِ بی‌خانمانِ شهر هستند.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: