تحصیل در آمریکا چقدر هزینه دارد؟ آیا همه از پس پرداخت هزینه های تحصیل بر می آیند؟
۱۳۹۷-۱۰-۰۳
سوزان رایس: ترامپ با خروج از سوریه، به ایران هدیه کریسمس داد
۱۳۹۷-۱۰-۰۳

در مورد تاریخ آمریکا چه میدانید؟