چرا میلیون ها آمریکایی دسترسی به آب سالم ندارند؟
۲۳ دی ۱۳۹۷
زندگی زیرزمینی لاس وگاس
۲۳ دی ۱۳۹۷
 

پسر قانونی و مشاور ارشد ترامپ

جرد کوشنر کیست؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

جرد کوشنر چطور به دست راست رییس جمهور تبدیل شد؟ جاستین لانگ، داستان کامل کمک خانواده کوشنر به او از ورود به دانشگاه هاروارد تا مدیریت نشریه آبزرور و مشاوره به ترامپ درباره سیاست خارجی را روایت می کند.

 
 
آخرین ویدئوها: