چرا آمریکایی ها انقدر عاشق اسلحه هستند ؟
31 دسامبر 2018
۶ واقعیت در مورد طرح SNAP (کوپن غذا) در آمریکا
31 دسامبر 2018
 

ترامپ در حال نابود کردن ریاست جمهوری خود است

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

عملکرد ترامپ به جمهوری خواهان نشان داد ترس هایشان از رسیدن او به قدرت بی دلیل نبوده و آنچه که از آن می ترسیدند سرشان آمده: دولتی بی نظم، از هم پاشیده، درگیر مشکلات و هرج و مرج و پر از اشتباهات نابخشودنی و رسوایی که هم به وجهه ی بین المللی امریکا خدشه وارد می کند، هم به وجهه ی حزب جمهوری خواه در داخل کشور.


 
 
آخرین ویدئوها: