چرا آمریکایی ها انقدر عاشق اسلحه هستند ؟
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۶ واقعیت در مورد طرح SNAP (کوپن غذا) در آمریکا
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
 

ترامپ در حال نابود کردن ریاست جمهوری خود است

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

عملکرد ترامپ به جمهوری خواهان نشان داد ترس هایشان از رسیدن او به قدرت بی دلیل نبوده و آنچه که از آن می ترسیدند سرشان آمده: دولتی بی نظم، از هم پاشیده، درگیر مشکلات و هرج و مرج و پر از اشتباهات نابخشودنی و رسوایی که هم به وجهه ی بین المللی امریکا خدشه وارد می کند، هم به وجهه ی حزب جمهوری خواه در داخل کشور.


 
 
آخرین ویدئوها: