کاریکاتوری از Nick Anderson که اشاره به نزدیک شدن بازرس مولر به مستندات دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد.
23 دسامبر 2018
دختران در دانشگاه های آمریکا چقدر امنیت دارند؟
23 دسامبر 2018
 

تاریخ آمریکا

تاریخ بومیان آمریکا و اسپانیایی ها

سری ویدئوهای آموزشی تاریخ آمریکا
 
 

 

 

این فیلم از مجموعه ویدئوهای تاریخ آمریکاست که به موضوع بومیان آمریکا و تغییر زندگی آنها در اثر مهاجرت اسپانیایی ها به آمریکا پرداخته و مورد بررسی قرار می دهد.


 
 
آخرین ویدئوها: