آیاهمه جای آمریکا شبیه لس آنجلس و نیویورک است؟
۱ دی ۱۳۹۷
استخدام مدیر سیرک ! کاریکاتوری از Lisa Benson که اشاره به جایگاه خالی رئیس دفتر در دولت آمریکا و اوضاع نابسامان کاخ سفید دارد
۲ دی ۱۳۹۷

اگر آمریکا جنگی را آغاز کند پیروز میدان خواهد بود؟