شرایط مادران آمریکایی چگونه است؟ زنان شرایط را مناسب برای مادر شدن می بینند؟
۶ دی ۱۳۹۷
مایکل کوهن (وکیل سابق ترامپ) : ترامپ حقیقت را نمی گوید
۶ دی ۱۳۹۷

آیا مردم آمریکا حاکمیت کشورشان را قبول دارند؟