مایکل کوهن (وکیل سابق ترامپ) : ترامپ حقیقت را نمی گوید
۶ دی ۱۳۹۷
جیمز متیس هم به لیست بلند اخراجی های ترامپ اضافه شد
۶ دی ۱۳۹۷

آیا آمریکا واقعا رو به افول است؟