برایان هوک: اخراج فرزندان مقامات ایرانی از آمریکا در دستور کار است
22 دسامبر 2018
آیا آمریکا توانسته است شیوع مصرف مواد مخدر را کنترل کند؟
22 دسامبر 2018

آیا آمریکا هم فقیر دارد؟ راهکار آمریکایی ها برای حل مسئله فقر چیست؟