جزیره ای کوچک در نیویورک که هیچکس اجازه بازدید از آن را ندارد!
18 دسامبر 2018
مستند نسل صفر
19 دسامبر 2018
 

12 نشانه از افولِ آمریکا

 

 

جیل هامبورگ کپلان (Jill Hamburg Coplan)
 
 

12 نشانه از افولِ آمریکا

 

 

جیل هامبورگ کپلان (Jill Hamburg Coplan)
 
آمریکا رو به افول است، آن هم با معیارهای اساسی و مهم، اما سیاستگذاران توجهی به آن ندارند. یک مقاله ی جدیدِ دانشگاهی هم این را تأیید می کند، به علاوه ی داده‌های پیش تر منتشرشده ی دیگر.

توجه داشته باشید که:
  • میزانِ فقرِ کودکان در آمریکا بدتر از سایرِ کشورهای توسعه یافته است، از جمله یونان که بحرانِ یورو آن را در هم ریخت، و کشورهای اروپایی نظیرِ لهستان، لیتوانی و استونی.
  • متوسطِ ثروتِ بزرگسالانِ آمریکا (39000 دلار) در رتبه ی 27م جهان قرار دارد، یعنی بعد از قبرس، تایوان و ایرلند.
  • حتی در معیارِ «رضایت از زندگی» نیز آمریکا جایگاهِ 12م را دارد، که بعد از فلسطینِ اشغالی، سوئد و استرالیاست.

روی هم رفته، سرانه ی ثروت، سلامتی و تحصیلات در آمریکا تناسبِ چندانی با یک کشورِ فوقِ صنعتی ندارد. معیارهای رفاه، شاخصِ احساسِ فساد (perceptions of corruption)، و کیفیت و هزینه ی خدماتِ اساسی بدتر و بدتر می شود. هزینه های خدماتِ درمانی و آموزشی دولتهای متورم را تأمینِ بودجه می کنند و از سویی پیامدهای ناگوارِ انسانی به بار می آورند.

هرشی اچ. فردمن (Hershey H. Friedman)، استادِ بازرگانیِ کالجِ بروکلین-دانشگاهِ سیتیِ نیویورک، می گوید: «ما هم به شاخصه های کلی نظر داریم و هم به شاخص های جزئی.» خطرناک ترین نشانه از نگاهِ صاحب‌نظران افزایشِ نابرابریِ ثروت و درآمد است، که آهسته‌آهسته رشد می کند و می تواند موجبِ بی‌ثباتی گردد.

فردمن و سارا هرتز (Sarah Hertz )، استادِ کالجِ Empire State، هردو معتقدند که «سرمایه‌داری موفقیتهای خیره‌کننده ای کسب کرده است.» با این حال، به دلیلِ رشدِ لگام‌گسیخته، غارتگرانه و محرومیت‌انگیزِ آن بهتر است آن را فراسرمایه‌داری بخوانیم. فردمن می گوید: «هم اکنون کشورهایی همچون رومانی و قطر، برخلافِ انتظار، وضعشان بهتر از آمریکاست.»

هرتز نیز می افزاید: «آمریکا هرلحظه ممکن است به قدرتِ دومِ جهان تنزل پیدا کند.»

این مسأله که آیا آمریکا در حالِ افول است یا خیر، سالهاست که محلِ اختلاف است. شورای ملیِ اطلاعاتِ آمریکا (National Intelligence Council) یک دهه پیش در گزارشِ خود با عنوانِ گرایشاتِ جهانی (global trends) گفته  بود که قدرتِ آمریکا به سراشیبی افتاده است. عده ای دیگر می گویند آمریکا از لحاظِ نظامی بودجه و نیرو کم دارد، از لحاظِ فناوری فاقدِ آمادگی است، از لحاظِ مالی در معرضِ خطر است و در مقابلِ رقبای قدرتمند و جدید پویاییِ لازم را ندارد.

در مقابل، عده ای دیگر معتقدند درباره ی افولِ آمریکا اغراق می شود. اینان بالا بودنِ بودنِ بازارِ سهام، قدرتِ تولید، جمعیتِ رو به رشد، و رونقِ انرژیهای داخلی را شاهدِ مدعای خود می آورند.

با این وجود، از مجموعِ رتبه‌بندی‌هایی که تا کنون منتشر شده چنین بر می آید که باید به فکرِ چاره بود:

 

متوسطِ ثروتِ هر بزرگسال


رتبه ی آمریکا از بینِ 27 کشورِ پردرآمد: 27م

آمریکایی ها شاید خود را رهبرانِ جهان بدانند، اما اسپانیا، قبرس و قطر و نیز بخشِ اعظمی از اروپا و کشورهای صنعتی جملگی متوسطِ سرانه ی ثروتِ بالاتری نسبت به آمریکا (حدودِ 39000 دلار) دارند. متوسطِ سرانه ی درآمد در آمریکا (18700 دلار) نیز نسبتاً پایین بوده و از سالِ 2000 تغییری نکرده است. اکنون درآمدِ قشرِ متوسطِ کانادا از این مقدار بالاتر است.
 
 

تحصیلات و مهارتها


رتبه ی آمریکا از بینِ 23 کشور: 16م

در بررسی‌‌ئی که سازمانِ همکاری و توسعه ی اقتصادی در 2013 از سطحِ مهارت در آمریکا، ‌اروپا و دیگر کشورهای توسعه یافته به عمل آورده، آمریکا رتبه ی پایینی کسب کرده است. این کشور در سوادِ بزرگسالان جایگاهِ 16م، در سوادِ ریاضی 21م، و در حلِ مسأله جایگاهِ 14م را اخذ کرده است.

اگرچه خیلی ها آرزویشان تحصیل در دانشگاههای معتبرِ آمریکاست، اما تحصیلاتِ عالی دیگر مانندِ گذشته راهِ کارآمدی برای برون‌رفت از فقر در آمریکا محسوب نمی شود؛ دستِ کم برای محصلانِ کم‌درآمد و دراقلیت. برای نمونه، تحقیقات نشان می دهد که امروزه 80 درصدِ دانشجویانِ سفیدپوستِ کالج‌ها در 500 دانشگاهِ برترِ فهرستِ Barron مشغول به تحصیل اند، در حالیکه 75درصدِ دانشجویانِ‌ لاتین و سیاهپوست در کالجهای دوساله یا آزاد (که جزءِ برترینها نیستند) درس می خوانند. دانشجویانِ مستمند نیز به ندرت دانشگاهِ خود را به پایان می رسانند.

 
 


سرعتِ اینترنت و دسترسی به آن


رتبه ی آمریکا از بینِ 34 کشور: 16م

امروزه دسترسی به پهن‌باند برای رشد و پیشرفتِ صنعت امری ضروری است. با این حال در آمریکا ضریبِ نفوذِ اینترنت پایین و سرعتِ اینترنت نسبت به کشورهای ثروتمند کند است و در عینِ حال، اینترنتِ آن کشور یکی از گرانترین اینترنتهاست (برای مثال، در ژاپن هر مگابیت بر ثانیه 0.04 دلار است، که در آمریکا این هزینه به 0.53 دلار می رسد). صاحب‌نظران احتمال می دهند ریشه ی مشکل تراکمِ زیاد و رقابتِ اندک در این صنعت باشد.
 
 
و نیز موسسه ی Pew Research Center دریافت که میزانِ موافقان از نسلی به نسلِ دیگر متفاوت و در نوسان بوده است. البته طیِ چند سالِ اخیر تعدادِ موافقان در بینِ همه ی گروههای سنی صرفاً افزایش یافته است.  در حالِ حاضر بیش از یک سومِ جوانان از قانونی شدنِ جوانا حمایت می کنند، درحالی که این حمایت در میانِ سنینِ بالاتر کمتر است.
 
 

سلامت


رتبه ی آمریکا از بینِ 145 کشور: 33م

جایگاهِ آمریکا به لحاظِ سلامتِ شهروندان در بینِ کشورهایی که حداقل یک میلیون جمعیت دارند از بسیاری از کشرهای ثروتمند پایین تر است. زنانِ آمریکا نیز بیشتر در معرضِ مرگهای دورانِ بارداری و وضعِ حمل قرار دارند. به ازای هر 100000 وضعِ حملی که در آمریکا انجام می شود، 18.5 تن از مادران جان می بازند. در عربستانِ سعودی و کانادا نرخِ مرگ و میرِ بارداری نصفِ این میزان است.

 

مردمی که زیرِ خطِ فقر زندگی می کنند


رتبه ی آمریکا از بینِ 162 کشور: 36م، یعنی پایین تر از مراکش و آلبانی

بر اساسِ آخرین داده های مرکزِ آمارِ آمریکا، 14.5درصد از مردمِ آمریکا (45.3 میلیون نفر) رسماً فقیر هستند که از نسبتِ فقرای مراکش و آلبانی هم بیشتر است (البته تعریفِ کشورها از فقر هم تا حدِ زیادی متفاوت است). سالمندان از تأمینِ اجتماعی برخوردارند که جای خوش‌وقتی است.

امروزه معدودی از سالمندانِ آمریکا (یک از ده) در فقر به سر می برند که خیلی کمتر از 50 سالِ پیش (یک از سه) است. در میانِ سیاهپوستانِ آمریکا نیز فقر رو به کاهش است. امروزه فقرای آمریکا غالباً یا نخستین سالهای کاریِ خود را پشتِ سر می گذارند، یا در خانوارهایی به سر می برند که تنها با مادر اداره می شوند.
 

کودکانِ فقر


رتبه ی آمریکا از بینِ 35 کشورِ نظرسنجی‌شده: 34م

بر اساسِ داده های یونیسف از فقرِ نسبی (فقری که نسبت به هر جامعه سنجیده می شود)، رتبه ی آمریکا تهِ لیست است،‌ حتی کمتر از رومانی؛ در حالی که آمریکایی ها به طورِ میانگین شش برابر ثروتمندتر از رومانیایی ها هستند. کودکان در کلِ اروپا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و ژاپن وضعِ بهتری دارند.

 
 

نابرابریِ درآمدی


رتبه ی آمریکا: چهارمین کشورِ نابرابرِ دنیا

به گفته ی صاحب‌نظران، در کشورهایی همچون شیلی، مکزیک، ترکیه و البته آمریکا شاهدِ نابرابریِ شدید هستیم. ایشان با استناد به ضریبِ‌ جینی (که شاخصِ متداولی برای نابرابری است) و نیز داده های وال استریت ژورنال، می گویند این نابرابری رشدِ اقتصادی را کند کرده، فرصتها را از جوانان می گیرد و در نهایت آینده ی کشور را با تهدید مواجه می سازد.

تشدیدِ نابرابریِ درآمدی در آمریکا را می توان از نسبتِ میانگینِ درآمدِ یک مدیر عامل به میانگینِ دستمزدِ یک کارگر فهمید. این نسبت از 24 به 1 در سالِ 1965 به 262 به 1 در سالِ 2005 رسیده است.
 

جمعیتِ زندانها


رتبه ی آمریکا در بینِ 224 کشور: اول

بیش از 2.2 میلیون نفر از شهروندانِ آمریکا در زندان هستند. تنها کشورِ نزدیک به آمریکا چین است با حدوداً 1.66 میلیون زندانی.

 

رضایت از زندگی


رتبه ی آمریکا از بینِ 36 کشور: 17م

برپایه ی شاخصِ زندگیِ بهتر (Better Life Index: شاخصی از سوی سازمانِ همکاری و توسعه ی اقتصادی مبنی بر اینکه مردم در مجموع چه نمره ای به زندگیِ خود می دهند) امتیازِ آمریکا در احساسِ خوشبختی متوسط است. مردمِ نیوزیلند، فنلاند و ساکنینِ فلسطینِ اشغالی رضایتِ بیشتری از زندگیِ خویش دارند. گزارشِ سازمانِ ملل نیز به نتیجه ی مشابهی دست یافته است.

 
 

فساد


رتبه ی آمریکا از بینِ 175 کشور: 17م

شهروندانِ کشورهای کوچکِ باربادوس و لوکزامبورگ احساسِ فسادِ کمتری نسبت به آمریکایی ها می کنند. به گزارشِ ترنسپرنسی اینترنشنال (Transparency International)، مؤسسه ای غیرانتفاعی که پایگاهِ آن در برلین است، آمریکایی ها کشورِ خود را «کمابیش فاسد» می دانند.

در یک نظرسنجیِ دیگر از شهروندانِ آمریکایی، بسیاری گفته اند که مسئولین منافعِ اکثریت را در نظر نمی گیرند، بلکه در خدمتِ لابی‌های شرکتها و ابرثروتمندان هستند. برخی صاحب‌نظران بر این باورند که گروههای ذینفعِ خاصی دارند آمریکا را تدریجاً به یک الیگارشی تبدیل می کنند که تمامِ دغدغه اش نیازهای اغنیاست.

 
 

بی‌ثباتی


رتبه ی آمریکا از بینِ 178 کشور: 20م

بر اساسِ شاخصِ آسیب‌پذیریِ کشورها (Fragile States Index) که عواملی نظیرِ نابرابری، فساد و حزب‌گرایی در آن مطرح است، ایالاتِ متحده از کشورهای پرتغال، اسلوونی و ایسلند عقب تر است.

 
 

شاخصِ پیشرفتِ اجتماعی


رتبه ی آمریکا در بینِ 133 کشور: 16م

در این شاخص که معیاری کلی برای سنجشِ رفاهِ اجتماعی است، سنجه‌های مادی همچون دسترسی به هوا و آبِ تمیز، دسترسی به تحصیلاتِ عالی، دسترسی به دانشهای پایه، و امنیت موردِ نظر است. ایرلند، ایسلند، کانادا و بریتانیا از جمله کشورهایی هستند که در این شاخص از آمریکا سبقت گرفته اند.

فردمن می گوید: «اگر می خواهیم دوباره آمریکا را بزرگ کنیم، باید نخست این موارد را اصلاح کنیم.»
 

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط