preloder
واژه (Black Friday) از کجا بوجود آمده است؟
۵ آذر ۱۳۹۷
برخورد خشن پلیس آمریکا با یک فرد غیر مسلح در ایالت آریزونا
۵ آذر ۱۳۹۷
 

گزارش تصویری از افزایش تنش ها میان مهاجران و گشت های مرزی
در مرز آمریکا - مکزیک

 

تاریخ :26 نوامبر 2018

منبع:USAToday


 
انتخاب سردبیر :