میزان دسترسی شهروندان آمریکایی به اینترنت پرسرعت چقدر است؟
15 دسامبر 2018
جنگ تجاری آمریکا چیست و چگونه کار می کند ؟
16 دسامبر 2018
 

چرا آمریکا همواره به دنبال
توسعه صنایع نظامی خود است؟

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

در سال 2014 امریکا بیش از یک تریلیون دلار هزینه صرف وزارت دفاع خود کرد تنها همین بودجه ی نظامی با جمع هزینه ی هفت کشور پرخرج که در رتبه های بعد از امریکا قرار گرفته اند برابری می کند . اما علت این بریز و بپاش های نظامی و ماجرای مجتمع نظامی صنعتی چیست؟


 
 
آخرین ویدئوها: