اعتراض فعالان محیط زیست در دفتر رییس مجلس نمایندگان آمریکا
۲۱ آذر ۱۳۹۷
ساکنین مناطق کم درآمد آمریکا زمان بیشتری را در انتظار آمبولانس هستند
۲۱ آذر ۱۳۹۷
 

میزان قدرت و اثرگذاری ایالت نیویورک در آمریکا چقدر است؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

قدرت سیاسی و اقتصادی ایالت نیویورک چقدر هست؟ در مناصبات قدرت، این ایالت چه جایگاه و قدرتی دارد؟ این قدرت و اثرگذاری از کجا آمده است؟ برای پاسخ به این سواات این ویدئو را ببینید.


 
 
آخرین ویدئوها: