وزیر کشور ترامپ هم رفتنی شد
۲۴ آذر ۱۳۹۷
چرا آمریکا همواره به دنبال توسعه صنایع نظامی خود است؟
۲۴ آذر ۱۳۹۷
 

میزان دسترسی شهروندان آمریکایی
به اینترنت پرسرعت چقدر است؟

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

قطعی بسیار زیاد ، نویز های فراوان ، سرعت پایین اینترنت و حتی قطعی آن واقعیت مشکلات آمریکایی ها در دسترسی به اینترنت در کشوری است که خود را از پیشروهای تکنولوژی اینترنت میداند . اینجاست که این سوال مطرح می شود : چرا 23 میلیون نفر آمریکایی اینترنت پرسرعت ندارند؟


 
 
آخرین ویدئوها: