preloder
فروشگاه های آمریکا در بلک فرایدی
۸ آذر ۱۳۹۷
بلک فرایدی ؛ زد و خورد دو زن بر سر خرید قابلمه در فروشگاه والمارت
۸ آذر ۱۳۹۷
 

صف طولانی مردم برای خرید در جمعه سیاه از ساعت ها قبل از باز شدن فروشگاه

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

در این ویدئو صف طولانی مردم در مقابل مجتمع Destiny USA برای خرید در روز جمعه سیاه، ساعت ها قبل از آغاز فروش را مشاهده می کنید.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: