چرا آمریکا همواره به دنبال توسعه صنایع نظامی خود است؟
16 دسامبر 2018
آمریکا چقدر به معاهدات و قوانین بین المللی پایبند است؟
17 دسامبر 2018
 

جنگ تجاری آمریکا چیست و چگونه کار می کند ؟

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

حق گمرک می تواند به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و یا اهرم فشاری علیه کشورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. اما اخیرا خط و نشان کشیدن ها و تهدیدهای ترامپ در ارتباط با اختصاص حق گمرک به واردات کشورهای دیگر به امریکا، باعث بوجود آمدن جنگ تجاری میان آمریکا و چین و حتی کشورهای اروپایی نیز شده است.اما اگر واقعا جنگ تجاری آثاری تا به این اندازه حیاتی بر زندگی مردم دارد، چرا یک کشور وارد آن می شود؟ و اساسا جنگ تجاری به چه معنی است؟


 
 
آخرین ویدئوها: