فقر روزافزون در آمریکا
18 دسامبر 2018
۱۲ نشانه افولِ آمریکا
19 دسامبر 2018
 

جزیره ای کوچک در نیویورک که هیچکس اجازه بازدید از آن را ندارد!

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

بارجید آیلند در این ویدئو به بررسی یکی از جزیره های قدیمی با قدمتی 120 ساله در نیویورک می پردازد که بنا برگفته ها هیچکس اجازه بازدید از آن را ندارد.


 
 
آخرین ویدئوها: