preloder
فقر روزافزون در آمریکا
۲۷ آذر ۱۳۹۷
جزیره ای کوچک در نیویورک که هیچکس اجازه بازدید از آن را ندارد!
۲۷ آذر ۱۳۹۷
 

توزیع نابرابر ثروت در آمریکا

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

اخیراً نموداری را دیده ام که فکر من را به خود مشغول کرده است یک پروفسور اقتصاد دان از دانشگاه هاروارد از بیش از 5 هزار آمریکایی پرسیده که تصور آنها از توزیع ثروت در ایالات متحده چیست؟ در این ویدئو به توضیح نتایج این نظر سنجی پرداخته شده است.


 
 
آخرین ویدئوها: