گزارش تصویری از مراسم تشییع جورج بوش پدر در ساختمان کنگره آمریکا
۱۳ آذر ۱۳۹۷
مستند تحت نظر پلیس
۱۳ آذر ۱۳۹۷
 

تغییرات جمعیتی آمریکا در 220 سال گذشته

ویدیوهای آمریکاشناسی
 
 
 

 

پراکندگی جمعیت در آمریکا چه مسیری را طی کرده است؟ مهاجرت اروپاییان به آمریکا چه تاثیری بر پراکندگی جمعیت داشته است؟ پیشرفت علم و چه صنعتی بعنوان دلایل اصلی تغییرات پراکندگی اصلی بیان می شود؟ در این ویدئو بیان می شود.

 

 
 
آخرین ویدئوها: