تشکر ترامپ از خودش در روز شکرگزاری
۱۳۹۷-۰۹-۱۲
آمریکا چگونه به یک ابرقدرت تبدیل شد؟
۱۳۹۷-۰۹-۱۲
 

تصاویری از طوفان تورنادو در منطقه ایلینوی

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: