preloder
آتش سوزی کالیفرنیا: باد همچنان به آتش میدمد؛ امدادگران در جستجوی قربانیان
۵ آذر ۱۳۹۷
بلایی که طوفان بر سر کالیفرنیا آورد؛ آمار قربانیان درحال افزایش است
۵ آذر ۱۳۹۷
 

پرتاب گاز اشک آور به سمت کاروان مهاجران توسط مامورین مرزبانی آمریکا

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

ماموران مرزبانی آمریکا برای جوگیری از ورود ده ها نفر از مهاجران که شامل زن ها و کودکان نیز بودند، به سمت آن ها گاز اشک آور پرتاب کرد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: