خیابان های نیویورک سیتی از دریچه ی لنز کری بورتز
12 نوامبر 2018
مستند بعد به کجا حمله کنیم؟
12 نوامبر 2018
 

در برنامه جیمی کیمل نمایش داده شد

2000 دروغ ترامپ!

ویدیوهای تحلیلی
 
 
 

 

بر اساس آمار واشنگتن پست، دونالد ترامپ دوهزارمین دروغِ زمانِ ریاست جمهوری اش را هم گفت که دستاورد تاریخیِ مهمی است. در تاریخِ ریاست جمهوری، رکورد قبلیِ بیشترین تعداد دروغ ها فقط 200دروغ بود.

 

 
 
آخرین ویدئوها: