پارک اَوِنیو : پول ، قدرت و رویای آمریکایی
21 نوامبر 2018
۱۵ نمودار که نشان می دهد چرا هزینه‌های درمان در آمریکا سرسام آور است
23 نوامبر 2018

مستند انقلاب غذایی

Food Evolution


کارگردان: اسکات همیلتون کندی ( Scott Hamilton Kennedy )
محصول : سال 2016 آمریکا
ژانر :اجتماعی - سیاسی
زبان : انگلیسی (زیرنویس فارسی)

توضیحات:

«انقلاب غذایی» به یکی از پرسش‌های حیاتی می‌پردازد که جهان امروز با آن روبه‌روست: امنیتِ غذایی. به‌علاوه، نیازِ مبرمِ به عقل سلیم و اطلاعات عمیق و کامل و ژرف‌اندیشیِ منطقی و بدون تعصب را نشان می‌دهد.

این مستند برای شروع، از مباحثۀ اغلب پر از خشم و احساسی دربارۀ غذاهای اصلاح‌شدۀ ژنتیکی استفاده می‌کند و نشان می‌دهد ترس و اطلاعاتِ غلط چقدر آسان می‌توانند بر آنالیزهای واقع‌گرایانه و بر پایۀ مستندات چیره شوند. عقیدۀ «انقلاب غذایی» این است که علم و دانشمندان کلیدِ حلِ بحرانِ غذا را در دست دارند.

با این همه، علمِ چه کسی؟ در بحث بر سرِ گیاهان اصلا‌ح‌شدۀ ژنتیکی، هر دو طرفِ موافق و مخالف ادعا می‌کنند علم به نفعِ آن‌ها حکم می‌دهد. حق با کیست؟ چگونه این موضوع را متوجه شویم؟ این موضوع دربارۀ مساله‌های بزرگ‌ترِ امنیت غذایی و نگهداری از غذاها و سلامت محیط‌زیست چه معنایی دارد؟ «انقلاب غذایی» قصد دارد به این پرسش‌های بسیار مهم پاسخ دهد.

مطالب مرتبط :

مستند انقلاب غذایی

Do Not Resist


کارگردان: اسکات همیلتون کندی ( Scott Hamilton Kennedy )
محصول : سال 2016 آمریکا
ژانر : اجتماعی - سیاسی
زبان : انگلیسی (زیرنویس فارسی)

توضیحات:

«انقلاب غذایی» به یکی از پرسش‌های حیاتی می‌پردازد که جهان امروز با آن روبه‌روست: امنیتِ غذایی. به‌علاوه، نیازِ مبرمِ به عقل سلیم و اطلاعات عمیق و کامل و ژرف‌اندیشیِ منطقی و بدون تعصب را نشان می‌دهد.

این مستند برای شروع، از مباحثۀ اغلب پر از خشم و احساسی دربارۀ غذاهای اصلاح‌شدۀ ژنتیکی استفاده می‌کند و نشان می‌دهد ترس و اطلاعاتِ غلط چقدر آسان می‌توانند بر آنالیزهای واقع‌گرایانه و بر پایۀ مستندات چیره شوند. عقیدۀ «انقلاب غذایی» این است که علم و دانشمندان کلیدِ حلِ بحرانِ غذا را در دست دارند.

با این همه، علمِ چه کسی؟ در بحث بر سرِ گیاهان اصلا‌ح‌شدۀ ژنتیکی، هر دو طرفِ موافق و مخالف ادعا می‌کنند علم به نفعِ آن‌ها حکم می‌دهد. حق با کیست؟ چگونه این موضوع را متوجه شویم؟ این موضوع دربارۀ مساله‌های بزرگ‌ترِ امنیت غذایی و نگهداری از غذاها و سلامت محیط‌زیست چه معنایی دارد؟ «انقلاب غذایی» قصد دارد به این پرسش‌های بسیار مهم پاسخ دهد.