preloder
گزارش تصویری از تیراندازی در بیمارستانی در شیکاگو
۲۹ آبان ۱۳۹۷
برنامه My Reality ؛ گزارش داین سایر در شبکه abc از ابعاد دیده نشده زندگی درآمریکا
۳۰ آبان ۱۳۹۷
 

ترامپ برای دومین بار ملت ایران را
«ملتی تروریست» خطاب کرد

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

ترامپ در نطقی که در حمایت از عربستان سعودی و کم اهمیت جلوه دادن قتل خاشقچی توسط این کشور ایراد می کرد، برای دومین بار در طول ریاست جمهوری خود مشخصاً ملت ایران را با واژه «ملتی تروریست» خطاب کرد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: