اعتیاد همه گیر مصرفِ اوپیوئیدها در آمریکا
27 اکتبر 2018
کتک خوردن پلیس از یک سیاهپوست آمریکایی
27 اکتبر 2018
 

تصاویر هوایی از تعقیب و گریز پلیس در ایالت تگزاس

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

تصاویر هوایی از تعقیب و گریز پلیس در ایالت تگزاس که مظنون پس طی نمودن مسافت طولانی از خودرو پیاده شده و اقدام به تیر اندازی می کند و در هنگام فرار با شلیک گلوله پلیس از پادراومد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: