مرثیه ای برای رویای آمریکایی
27 اکتبر 2018
بحران خشونتهای مسلحانه در آمریکا
28 اکتبر 2018
 

آیا ترامپ می تواند خودش را تبرئه کند؟

ویدیوهای تحلیلی
 
 
 

 

اگر نگاهی به قانون اساسی بیاندازید، متوجه می شوید که رئیس جمهور قدرت گسترده ای در جهت تبرئه ی کسانی که متهم یا محکوم به ارتکاب جرم علیه قوانین دولت فدرال هستند در اختیار دارد. برخی معتقدند استفاده ی زودمدت ترامپ از این قدرت حاکی از آن است که وی از آن دسته از متحدانش که شاید در نتیجه ی بررسی های قانونی مربوط به انتخابات 2016 مجرم شناخته شوند، حمایت و حفاظت خواهد کرد. همچنین وی تا به حال چندین بار این مساله را تکرار کرده که این قدرت را دارد که خودش را هم تبرئه کند. اما می خواهیم بدانیم چه مجرایی بر کیفیت استفاده ی رئیس جمهور امریکا از این قدرت نظارت می کند و قانون اساسی در مورد تبرئه ی شخص رئیس جمهور به وسیله ی خودش چه می گوید؟

 

 
 
آخرین ویدئوها: