سقوط جت گرانقیمت آمریکایی
30 سپتامبر 2018
“یک ملت؛ درگیر اعتراض”
30 سپتامبر 2018

گزارش تصویری از یک جشنواره فرهنگی در نیوجرسی

نویسنده : Eduardo Munoz

منبع : رویترز

مردمی که به منظور شرکت در جشنواره ی استانی نیوجرسی در آگوستا به این ایالات آمده اند، مشغول تماشای نمایش تفریحی اتومبیل های شرکت کننده هستند.
نیوجرسی. مردمی که به منظور شرکت در جشنواره ی استانی نیوجرسی در آگوستا به این ایالات آمده اند سعی می کنند خودشان را به نقطه ای برسانند که بتوانند نمایش تفریحی اتومبیل ها را ببینند.
آیوا. سلسیا آدام که اهل فیرفیلد است در حال نگاه کردن به اسامی ذرت کاران برگزیده در مسابقات جشنواره ی استانی آیوا در دس موینس است.
نیوجرسی. در میان مردمی که برای شرکت در جشنواره ی استانی به نیوجرسی آمده اند، پسربچه ای کنار یک خر ایستاده است.
آیوا. غروب خورشید پشت یک دکه ی کورن داگ فروشی در نمایشگاه استانی دس موینس
نیوجرسی. در میان مردمی که برای شرکت در جشنواره ی استانی به آگوستای نیوجرسی آمده اند، دختری به یک زرافه غذا می دهد.
نیوجرسی. مردم در جشنواره ی استانی که در آگوستای نیوجرسی در حال برگزاری است شرکت می کنند.
نیوجرسی. مردم در جشنواره ی استانی که در آگوستای نیوجرسی در حال برگزاری است شرکت می کنند.
آیوا. آنجی ویلکرسون که اهل دس موینس است از پنجره ی یک دکه ی اغذیه فروشی در نمایشگاه استانی دس موینس به بیرون نگاه می کند.
آیوا. کورن داگ هایی که در نمایشگاه استانی دس موینس آماده ی سرو شدن هستند و برای فروش بیشتر به نمایش گذاشته می شوند.
لوک آلسید که اهل بلوم فیلد است در طویله ای در نمایشگاه استانی دس موینس سیگار می کشد.
آیوا. کُلبی اوتاندو 11 ساله که اهل واکی است، در نمایشگاه استانی دس موینس در ایالت آیوا با یک تراکتور جان دیر بازی می کند.
نیوجرسی. در میان مردمی که برای شرکت در جشنواره ی استانی به نیوجرسی آمده اند، این دخترها از یک بز نگهداری می کنند.
نیوجرسی. مردمی که به منظور شرکت در جشنواره ی استانی نیوجرسی در آگوستا به این ایالت آمده اند سعی می کنند خودشان را به نقطه ای برسانند که بتوانند نمایش تفریحی اتومبیل ها را ببینند.
آیوا. بچه ها در کارناوالی در جشنواره ی استانی دس موینس بازی می کنند.
آیوا. برایدن فاست 3 ساله که اهل دس موینس است، از مقابل یک مجسمه ی شنی در جشنواره ی استانی دس موینس عبور می کند.
نیوجرسی. مردم در جشنواره ی استانی که در آگوستای نیوجرسی در حال برگزاری است شرکت می کنند.
آیوا. ریگان گیبسون 15 ساله با خوکی در جشنواره ی استانی دس موینس قدم می زند.
آیوا. مازی فرچن 6 ساله که اهل ارباندیل است در مسابقات استانی کشت ذرت در جشنواره ی استانی دس موینس ایالت آیوا در یک ایستگاه رای گیری به یکی از کاندیداها به نام فرد هابل رای می دهد.
آیوا. ایزابل هک من 7 ساله در جشنواره ی استانی دوس موینس برای ثبت عکسی در حال گاوسواری برای دوربین ژست می گیرد.
نیوجرسی. یکی از کارکنان جشنواره در غرفه ی خود منتظر حضور مردمی است که در جشنواره ی استانی دس موینس شرکت می کنند.

برچسب ها:مطالب مرتبط:


سایر مطالب: