روزهای صفر
۹ مهر ۱۳۹۷
کتک خوردن چهار پلیس آمریکایی از یک مرد سیاهپوست
۹ مهر ۱۳۹۷
 

کمدین معروف آمریکایی در پرونده تعرض جنسی محکوم شناخته شد

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

بیل کازبی اولین چهره سرشناسی است که پس از آغاز جنبش زنان و مردان برای افشای موارد سوءاستفاده جنسی در پائیز سال گذشته به اتهام تعرض جنسی گناهکار شناخته می شود. نام بسیاری از مردان قدرتمند در عرصه های هنری و سیاسی در جریان این جنبش که «من نیز» (MeToo) نام گرفت به عنوان سوءاستفاده کنندگان جنسی مطرح شد.بیل کازبی که ستاره یک برنامه کمدی تلویزیونی در دهه ۱۹۸۰ بود در گذشته محبوبیت زیادی داشت. این در حالی است که اکنون بیش از ۵۰ زن او را به سوءاستفاده جنسی متهم کرده اند.بیل کازبی ممکن است به حداکثر ۳۰ سال حبس محکوم شود.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: