preloder
خاستگاهِ دستمزدِ حداقلی کجاست؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷
ممکن است کسی کمتر از دستمزدِ حداقلی دریافت کند؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

چرا دستمزدِ حداقلی در بعضی ایالتها و شهرهای آمریکا بالاتر از مبلغِ تعیین شده است؟

دولتهای محلی و ایالتیِ آمریکا مجازند کفِ دستمزدهای خود را بالاتر از سطحِ مشخص شده در دولتِ فدرال معین کنند، که در اینجا سطحِ فدرال در اصل می شود «حداقل دستمزدِ حداقلی». 21 ایالت حداقلِ دستمزدشان بالاتر از حداقلِ دستمزدِ فدرال است، که در نقشه ی زیر قابلِ مشاهده است:

ایالتهای دیگر که قانونِ دستمزدِ حداقلیِ اختصاصی ندارند باید از همان قانونِ فدرال پیروی کنند. در میانِ ایالتهای سبزرنگ که سطحی بالاتر از حداقلهای فدرال برای خود تعیین کرده اند، واشینگتن با 9.32 دلار در ساعت بالاترین دستمزدِ حداقلی را دارد. ریزِ جزئیاتِ دستمزدهای حداقلیِ ایالتها را می توانید در این جدول ببینید.

در میانِ شهر ها هم شهرِ سی تَک در ایالتِ واشینگتن بالاترین دستمزدِ حداقلی را دارد که در سالِ 2013 با رأیِ قانونگذارانِ ایالتی مبلغِ آن 15 دلار در هر ساعت تعیین شده است. سیاتل هم که خیلی بزرگتر از این شهر است در تلاش است تا خود را به سطحِ 15 دلار برساند، اما این هدف به مرور و در طولِ چندین سال حاصل خواهد شد.