سرکوب شدید تظاهرات کنندگان چپگرا در پرتلند آمریکا
۱۳۹۷-۰۷-۰۳
یک فعالی سیاسی معترض جلسه سخنرانی برایان هوک را بهم ریخت
۱۳۹۷-۰۷-۰۴
 

فرود هواپیمای آمریکایی بر روی منزل خلبان هواپیما

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

مرد اهل یوتا در آمریکا یک ساعت بعد از دعوا با همسر خود هواپیما را بر روی خانه خود فرود آورد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: