صحنه ضرب و شتم یک زن توسط پلیس آمریکا
۱۳۹۷-۰۷-۱۰
دیپورت شده از آمریکا
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
 

صحنه نشستن مامور پلیس روی کمر زن باردار

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

مامور پلیس پس از اینکه با خشونت زن باردار آمریکایی را به زمین انداخت، بر روی کمر او نشست و به دستانش دستبند زد

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: