preloder
بازنده خشمگین دو نفر را در جکسانویل فلوریدا به قتل رساند
۱۰ مهر ۱۳۹۷
صحنه نشستن مامور پلیس روی کمر زن باردار
۱۰ مهر ۱۳۹۷
 

صحنه ضرب و شتم یک زن توسط پلیس آمریکا

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

مامور پلیس فلوریدا پس از دستگیر کردن یک زن در پارکینگ طبقاتی در حالی که به دستانش دستبند بسته شده بود، او را مورد ضرب و شتم شدید قرار میدهد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: