آتش سوزی خطرناک ۲۰۰۰۰ ساکن کالیفرنیا را آواره کرد
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
۳۷ نقشه که توضیح میدهد چگونه آمریکا کشور مهاجران است
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
 

صحنه شلیک شوکر برقی به پسر دبیرستانی توسط پلیس آمریکا

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

ماموران پلیس پس از مشاهده ی مقاومت پسردبیرستانی مشکوک به حمل اسلحه در برابر بازرسی بدنی پلیس به او شلیک کرده و و پس از ضرب و شتم او را دستگیر کردند

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: