ضرب و شتم شدید نوجوان آمریکایی توسط پلیس
۱۳۹۷-۰۷-۰۲
فرود هواپیمای آمریکایی بر روی منزل خلبان هواپیما
۱۳۹۷-۰۷-۰۳
 

سرکوب شدید تظاهرات کنندگان چپگرا در پرتلند آمریکا

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

تظاهرات همزمان دوگروه از چپگرایان و راستگرایان افراطی در پرتلند ، با دخالت پلیس آمریکا به خشونت و درگیری با پلیس کشیده شد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: