روایت نیویورک تایمز از وضعیت مترو نیویورک
21 اکتبر 2018
روی تاریک لس آنجلس؛ محله اسکیدرو
21 اکتبر 2018
 

زندگی بدون امکان پس انداز

ویدئوهای لنز آمریکا
 
 

 

 

خانوادۀ وُریس با درآمدی بی‌ثبات و متغیر زندگی می‌کنند و نمی‌دانند هر کدام از چک‌های حقوقیِ ماهیانه به چه مبلغی خواهند بود. در روزهای سخت، الکس وُریس اتومبیلِ پدرش را قرض می‌کند تا شب‌ها پیتزا تحویل بدهدتا بتواند با کار بیشتر هزینه های زندگی خانواده را تامین کند.


 
 
آخرین ویدئوها: