زندگی بدون امکان پس انداز
۲۹ مهر ۱۳۹۷
رانندگی در خیابان های کلیولند؛ ایالت اوهایو
۲۹ مهر ۱۳۹۷

روی تاریک لس آنجلس
محله اسکیدرو

در این ویدئو محله اسکیدرو از محله های پایین شهر لس آنجلس نشان داده میشود که شامل بیشترین جمعیت بیخانمان های ایالات متحده آمریکا می باشد. حدوداً 5000 تا 8000 نفر بی خانمان در این محله زندگی می کنند.

گشتی در خیابان های لس آنجلس ؛ محله اسکیدرو (قسمت اول)

 

 

گشتی در خیابان های لس آنجلس ؛ محله اسکیدرو (قسمت دوم)

 

 

گشتی در خیابان های لس آنجلس ؛ محله اسکیدرو (قسمت سوم)

 

 

گشتی در خیابان های لس آنجلس ؛ محله اسکیدرو (قسمت چهارم)

 

 

گشتی در خیابان های لس آنجلس ؛ محله اسکیدرو (قسمت پنجم)

 

 

گشتی در خیابان های لس آنجلس ؛ محله اسکیدرو (قسمت ششم)

 

 
 
آخرین ویدئوها:
 

 
 

ارسال نظرات

avatar