روی تاریک لس آنجلس؛ محله اسکیدرو
21 اکتبر 2018
کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع از بین رفتن مفهوم خانواده در فرهنگ عامه آمریکا پرداخته است.
22 اکتبر 2018
 

رانندگی در خیابان های محله کلیولند نیویورک

ویدئوها
 
 


 
 
آخرین ویدئوها: