روی تاریک لس آنجلس؛ محله اسکیدرو
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع از بین رفتن مفهوم خانواده در فرهنگ عامه آمریکا پرداخته است.
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
 

رانندگی در خیابان های محله کلیولند نیویورک

ویدئوها
 
 


 
 
آخرین ویدئوها: