preloder
بحرانِ پنهانِ بی‌خانمانی در کالیفرنیا
۲۲ مهر ۱۳۹۷
چگونه سیستم قضایی آمریکا به ضرر فقرا عمل می کند
۲۲ مهر ۱۳۹۷
 

دلیل بالابودن هزینه های درمانی در آمریکا

ویدیوهای تحلیلی
 
 

 

 

اجرای بیمه ی دولتی به تنهایی مشکل هزینه های گزاف درمانی امریکاییان را حل نخواهد کرد
در امریکا، ممکن است نرخ خدمات یکسان در مراکز پزشکی یکسان بسته به بیمه ای که تحت پوشش آن هستید تفاوت نجومی داشته باشد.علت این امر چیزی نیست جز چک و چانه زدن بر سر قیمت!

بیمه های دولتی همچون مدیکر و مدیکید این قدرت را دارند که بر سر قیمت با مجاری سلامت چک و چانه بزنند؛ زیرا اگر بیمارستان ها و پزشکان این پیشنهاد را نپذیرند ممکن است میلیون ها امریکایی را به عنوان مشتری خود از دست بدهند.

اما از طرفی ده ها شرکت بیمه ی خصوصی هم وجود دارد که مجبورند به صورت کاملا مستقل در این زمینه با بیمارستان ها و پزشکان چانه بزنند؛ و از آنجایی که تعداد افرادی که تحت پوشش این بیمه ها هستند بسیار کم است این چانه زنی ها فایده ای ندارد و مردم مجبورند هزینه ی بسیار بالایی را در ازای مراجعه به پزشک یا حتی دریافت یک نسخه ی ساده پرداخت کنند.

در این میان کسانی هم که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، قدرت چانه زنی ندارند و باید بالاترین نرخ هزینه های درمانی را متقبل شوند.

 

 
 
آخرین ویدئوها: