preloder
هر آنچه از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باید بدانیم
۲۴ مهر ۱۳۹۷
چه کسانی از دستمزدِ حداقلی برخوردارند؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

دستمزدِ حداقلی چیست؟

دستمزدِ حداقلی قانونی است که حداقل دستمزدی را که می توان به کارکنان پرداخت کرد مشخص کرده است. در ایالاتِ متحده ی آمریکا، 130 میلیون شاغل مشمولِ قانونِ Fair Labor Standards Act هستند، قانونی متعلق به سالِ 1938 که دستمزدِ حداقلیِ کشور را تصویب و معین کرده است.

از سالِ 2009 حداقل دستمزد کماکان 7.25 دلار به ازای هر ساعت بوده است. این البته نرخِ فدرال است، و در واشینگتن دی.سی و 21 ایالتِ آمریکا، این مبلغ بالاتر است.

افزایشِ دستمزدِ حداقلی ابزاری است پرطرفدار در سیاست برای کمک به خانواده های کم درآمد که البته کارفرمایانِ کارکنانِ کم مهارت در برابرِ آن سخت مقاومت می کنند. بحثِ افزایشِ حداقلِ دستمزدها از آنجا که جزءِ لاینفکِ دستورِکارِ سیاستمداران است چنان حجمِ گسترده ای از مکتوباتِ اقتصادی-تجربی را در این زمینه فراهم آورده است که می توان با تکیه بر آنها درباره ی تأثیراتِ افزایشِ جزئیِ دستمزدِ حداقلی در درآمد و اشتغال فراوان سخنها گفت.