preloder
کدام شغلها دارای دستمزدهای حداقلی هستند؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷
قرار است حداقلِ دستمزدها افزایش یابد؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

دستمزدِ حداقلی در طولِ زمان چه تغییراتی کرده است؟

دولتِ فدرال نخستین دستمزدِ حداقلی را در 24 اکتبرِ 1938 و به میزانِ 0.25 دلار به ازای هر یک ساعت تعیین کرد. کنگره از آن به بعد 28 بار این مبلغِ حداقلی را تغییر داده است. نسبت به قبل از دهه ی 1970 تعدادِ این تغییرات کمتر اما میزانِ آنها بیشتر بوده است.

آخرین افزایش در 24 جولای 2009 و به دنبالِ قانونِ 2007 صورت گرفت که دولت را موظف کرده بود در سه مرحله این مبلغ را از 5.15 دلار به 7.25 دلار برساند.

کنگره دستمزدِ حداقلی را به صورتِ اسمی و صوری تعیین می کند (یعنی مبلغی که برحسبِ دلار و سنت در ازای هر یک ساعت به شما پرداخت می شود). تورم به تدریج قدرت خریدِ دستمزدِ شما را کاهش می دهد، و لذا ارزشِ واقعیِ حداقل دستمزد در طولِ زمان کاهش می یابد.