preloder
قرار است حداقلِ دستمزدها افزایش یابد؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷
چرا دستمزدِ حداقلی در بعضی ایالتها و شهرهای آمریکا بالاتر از مبلغِ تعیین شده است؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

خاستگاهِ دستمزدِ حداقلی کجاست؟

نیوزیلند اولین کشوری بود که دستمزدِ حداقلیِ ملی را برای خود وضع کرد (1894)، و دو سال بعد استرالیا هم از او تبعیت کرد. (برای اطلاع از تاریخچه ی دقیقِ حقوقِ حداقلی به کتابِ دیوید نومارک و ویلیام واسچر بنگرید.) در ایالاتِ متحده ی آمریکا، فرایندِ وضع و بسطِ دستمزدِ حداقلی فرایندی تدریجی و توأم با دخالتهای دادگاهِ عالی بوده است.

در دهه ی 1910 چند ایالتِ آمریکا دستمزدِ حداقلی تعیین کردند، که عمدتاً نتیجه ی قوانینی بود که حزبِ پیشرو در حمایت از زنان وضع کرد. در میانه های دورانِ موسوم به Lochner (1897-1937) بود که دادگاهِ عالیِ آمریکا درجریانِ پرونده ی Adkins v. Children’s Hospital تعیینِ دستمزدِ حداقلی در ایالتها را ناسازگار با قانونِ اساسی، و ناقضِ حقِ توافقاتِ شخصی (توافقاتِ خصوصی که در آن دوره دخالتِ دولت در آنها غیرقانونی بود) تشخیص داد.

دولتِ فدرالِ آمریکا نخست در 1933 تلاش کرد تا حداقل دستمزدِ ساعتی را در قالبِ قانونِ National Industrial Recovery Act به 0.25 دلار ارتقا بخشد. اما دادگاهِ عالی طیِ حکمی در پرونده ی Schechter v. US این مصوبه را رد کرد.

با این حال، ایالتها همچنان به تلاشِ خود برای وضعِ دستمزدِ حداقلی ادامه دادند، تا اینکه در 1937 دادگاهِ عالی در جریانِ پرونده ی West Coast Hotel v. Parrish تغییرِ رویه داد و با تاییدِ وضعِ دستمزدِ حداقلی، به دورانِ Lochner خاتمه داد. دولتِ آمریکا یک سال بعد مجدداً دستمزدِ حداقلیِ ملی را به مبلغِ ساعتی 0.25 وضع کرد و دادگاهِ عالی هم در سالِ 1941 سرانجام آن را طیِ پرونده ی United States v. Darby Lumber Co، مطابق با قانونِ اساسی تشخیص داد. از آن به بعد، آمریکا دارای قانونِ دستمزدِ حداقلی گشت.