نظرِ اقتصاددانان درموردِ دستمزدِ حداقلی چیست؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷
چرا اقتصاددانان در موردِ دستمزدهای حداقلی اختلافِ نظر دارند؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷
 

حقیقتِ آزاردهنده دربارۀ تدریس در آمریکا

ویدیوهای تحلیلی
 
 
 

 

من دانش‌آموزانِ گرسنه‌ای داشتم که نمی‌توانستند تمرکز کنند؛ من درخواست‌های بازگشتِ مالیات را برای والدینِ بچه‌ها پر کرده‌ام. شما یگانه بزرگسالی هستید که آن‌ها به او اعتماد دارند، یگانه بزرگسالی که با آن‌ها به‌نحوی صحبت می‌کند که انگار واقعا انسان هستند. این دورنمایی از زندگی به‌عنوانِ معلم در دو ایالتِ مختلفِ ایالات متحدۀ امریکاست.

 

 
 
آخرین ویدئوها: