یک فعالی سیاسی معترض جلسه سخنرانی برایان هوک را بهم ریخت
۱۳۹۷-۰۷-۰۴
کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع وضعیت اشتغال در آمریکا پرداخته است.
۱۳۹۷-۰۷-۰۵
 

ترامپ در جلسه سازمان ملل مورد تمسخر قرار گرفت

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

ترامپ که در آغاز سخنرانی خود گفت "دولت من بیش از هر دولت دیگری در تاریخ آمریکا موفقیت داشته" با خنده حضار مواجه شد.

 
 
آخرین ویدئوها: