هواپیمای دزدیده شده از فرودگاه سیاتل پیدا شد
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
ضرب و شتم شدید نوجوان آمریکایی توسط پلیس
۱۳۹۷-۰۷-۰۲
 

برخورد خشن پلیس پرتلند با معترضان علیه سیاستهای مهاجرتی دولت

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

عده ای از معترضان علیه سیاست های مهاجرتی دولت که در مقابل اداره مهاجرت و اعمال گمرکی ایالت متحده حضور داشتند، توسط پلیس پورتلند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: