کاریکاتوری از Adam Zyglis که به مسئله تخریب محیط زیست توسط صنعت آمریکا پرداخته است.
۱۳۹۷-۰۶-۳۰
صحنه شلیک شوکر برقی به پسر دبیرستانی توسط پلیس آمریکا
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
 

آتش سوزی خطرناک 20000 ساکن کالیفرنیا را آواره کرد

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

آتش سوزی عمدی بوجود آمده در جنوب کالیفرنیا در آمریکا مسئولین این شهر را مجبور کرد تا فرمان تخلیه 200000 نفر از ساکنین این شهر از خانه هایشان را صادر کنند.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: