مرور وقایع سال گذشته ی شارلوتزویل
۱۳۹۷-۰۶-۲۰
در انتظار سوپرمن
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
 

کوله پشتی های ضدگلوله در فهرست خرید مدرسه فرزندان آمریکایی

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

بعد از اینکه کوله پشتی ها مجهز به کلاسور، خودکار، کتاب و دفتر شدند و بعد هم کوله پشتی های برقی به بازار آمدند، حالا یک قابلیت جدید به آنها اضافه شده است با عنوان " توانایی حفظ جان فرزندتان " که همان کوله پشتی های ضدگلوله هستند.

 
 
آخرین ویدئوها: