آتش سوزی مرگبار کالیفرنیا ۵۰۰ خانه را طعمه ی حریق کرد
۱۳۹۷-۰۶-۲۰
شلیک شوکر برقی توسط پلیس آمریکا به مردی که لبه پیاده رو نشسته بود
۱۳۹۷-۰۶-۲۰
 

کارمند اخراجی والمارت فروشگاه وینلند را بهم ریخت

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

کارمند اخراجی والمارت زمانی که مجبور به ترک فروشگاه شد از شدت عصبانیت اقدام به ضربه زدن به قفسه محصولات غذایی و بهم ریختن فروشگاه کرد.

 
 
آخرین ویدئوها: