حالِ ناخوشِ این روزهای صنعت آمریکا
23 آگوست 2018
کاریکاتوری از Sean Delonas که به مسئله لغو قانون داکا و تاثیر آن بر زندگی مهاجران در آمریکا پرداخته است.
28 آگوست 2018

مستند نابرابری برای همه

Inequality for all


کارگردان: ژاکوب کرنبلوث ( Jacob Kornbluth)
محصول : سال 2013 آمریکا
ژانر : سیاسی-اجتماعی
زبان : انگلیسی (زیرنویس فارسی)

توضیحات:

در آغازِ بحرانِ مالیِ سال 2007تا2008 و ظهورِ جنبشِ تسخیرِ وال‌استریت، مسالۀ نابرابریِ درآمدها، توجهِ عمومی را به خود جلب کرد. بر اساسِ این مستند، در طیِ بیش از سی سال، اکثرِ دستاوردهای اقتصادی نصیبِ تعداد کمی از مردم شده است: یک‌درصدِ مردمِ جامعه که به طبقه‌های بالای اجتماع تعلق داشتند، بیش از 20درصد از همۀ درآمدها را به دست می‌آورند، یعنی سه‌برابرِ آن میزانی که در سال 1970 کسب می‌کردند. نابرابری حتی در میان این یک‌درصد از مردمِ جامعه نیز بیداد می‌کند. چهارصد آمریکایی، ثروتی بیشتر از مجموعِ ثروت‌های 150میلیون آمریکاییِ طبقاتِ پایینِ اجتماع را دارا هستند. این نابرابری، ریسکی جدی برای همۀ آمریکایی‌ها دارد، فارغ از درآمدهایشان؛ اما بیشترِ سخنرانی‌های دربارۀ این موضوع از خشم و ناخشنودیِ طبقۀ متوسطِ ناامیدی برانگیخته شده است که حس می‌کنند حقِ مسلّمِ آن‌ها، رویای آمریکایی، را از آن‌ها ربوده‌اند.

راویِ این فیلم رابرت رایش است: نویسنده؛ پروفسورِ دانشگاهِ کالیفرنیا، برکلی؛ مقامِ رسمی در سه دولت همچون وزیرِ کارِ دولتِ بیل کلینتون. رایش اندیشمندِ حوزۀ نابرابری است و برای نزدیک به سه دهه دربارۀ این موضوع سخنرانی کرده است.

از نظر ساختاری، این فیلم به دورِ «ستونی» مرکزی ساخته شده است که رایش مستقیماً با مخاطب دربارۀ موضوعاتِ کلیدیِ اقتصادی صحبت می‌کند. همان طور که رایش دربارۀ هر موضوعِ فرعی به‌طور مفصل توضیح می‌دهد، فیلم تکه‌هایی از زندگی‌ها و مردمِ واقعیِ این روزها را نشان می‌دهد و نیز تکه‌هایی آرشیوی و متخصصانی که دربارۀ نکاتِ سخنرانیِ رایش صحبت می‌کنند. در تمامِ فیلم تصاویر گرافیکی، داده‌های آماری را شرح می‌دهند.

رابرت رایش در این فیلم اجرا می‌کند که اقتصاددانی آمریکایی است و نویسنده و پروفسورِ دانشگاه. این فیلم بر اساس کتاب رایش چاپ سالِ 2010 ساخته شده است به نامِ «پس‌لرزه: اقتصادِ بعدی و آیندۀ آمریکا». اولین نمایشِ این فیلم در سال 2013 در بخشِ فیلم‌های مستند در جشنوارۀ فیلمِ ساندِنس بود که جایزۀ ویژۀ هیئت داوران ایالات متحده را برای موفقیت در فیلم‌سازی دریافت کرد.

رایش خلاصۀ داستان را به کمکِ بازکردنِ بحثِ نابرابریِ درآمدها بازگو می‌کند. این نابرابریِ درآمدها در دورانِ اوجِ بی‌سابقه‌اش است. رایش بررسی می‌کند که این افزایشِ شکافِ درآمدها چه تاثیراتی نه‌تنها بر اقتصادِ آمریکا که بر دموکراسیِ آمریکا داشته است. اصلِ این مستند بر پایۀ یک سوال است: جامعۀ خوب چه جامعه‌ای است و نقشِ عمیق‌شدنِ شکافِ اختلافِ درآمدها در بدترشدنِ سلامتِ اقتصادیِ کشور چیست؟

مطالب مرتبط :

مستند نابرابری برای همه

Inequality for all


کارگردان: ژاکوب کرنبلوث ( Jacob Kornbluth)
محصول : سال 2013 آمریکا
ژانر : سیاسی - اجتماعی
زبان : انگلیسی (زیرنویس فارسی)

توضیحات:

در آغازِ بحرانِ مالیِ سال 2007تا2008 و ظهورِ جنبشِ تسخیرِ وال‌استریت، مسالۀ نابرابریِ درآمدها، توجهِ عمومی را به خود جلب کرد. بر اساسِ این مستند، در طیِ بیش از سی سال، اکثرِ دستاوردهای اقتصادی نصیبِ تعداد کمی از مردم شده است: یک‌درصدِ مردمِ جامعه که به طبقه‌های بالای اجتماع تعلق داشتند، بیش از 20درصد از همۀ درآمدها را به دست می‌آورند، یعنی سه‌برابرِ آن میزانی که در سال 1970 کسب می‌کردند. نابرابری حتی در میان این یک‌درصد از مردمِ جامعه نیز بیداد می‌کند. چهارصد آمریکایی، ثروتی بیشتر از مجموعِ ثروت‌های 150میلیون آمریکاییِ طبقاتِ پایینِ اجتماع را دارا هستند. این نابرابری، ریسکی جدی برای همۀ آمریکایی‌ها دارد، فارغ از درآمدهایشان؛ اما بیشترِ سخنرانی‌های دربارۀ این موضوع از خشم و ناخشنودیِ طبقۀ متوسطِ ناامیدی برانگیخته شده است که حس می‌کنند حقِ مسلّمِ آن‌ها، رویای آمریکایی، را از آن‌ها ربوده‌اند.

راویِ این فیلم رابرت رایش است: نویسنده؛ پروفسورِ دانشگاهِ کالیفرنیا، برکلی؛ مقامِ رسمی در سه دولت همچون وزیرِ کارِ دولتِ بیل کلینتون. رایش اندیشمندِ حوزۀ نابرابری است و برای نزدیک به سه دهه دربارۀ این موضوع سخنرانی کرده است.

از نظر ساختاری، این فیلم به دورِ «ستونی» مرکزی ساخته شده است که رایش مستقیماً با مخاطب دربارۀ موضوعاتِ کلیدیِ اقتصادی صحبت می‌کند. همان طور که رایش دربارۀ هر موضوعِ فرعی به‌طور مفصل توضیح می‌دهد، فیلم تکه‌هایی از زندگی‌ها و مردمِ واقعیِ این روزها را نشان می‌دهد و نیز تکه‌هایی آرشیوی و متخصصانی که دربارۀ نکاتِ سخنرانیِ رایش صحبت می‌کنند. در تمامِ فیلم تصاویر گرافیکی، داده‌های آماری را شرح می‌دهند.

رابرت رایش در این فیلم اجرا می‌کند که اقتصاددانی آمریکایی است و نویسنده و پروفسورِ دانشگاه. این فیلم بر اساس کتاب رایش چاپ سالِ 2010 ساخته شده است به نامِ «پس‌لرزه: اقتصادِ بعدی و آیندۀ آمریکا». اولین نمایشِ این فیلم در سال 2013 در بخشِ فیلم‌های مستند در جشنوارۀ فیلمِ ساندِنس بود که جایزۀ ویژۀ هیئت داوران ایالات متحده را برای موفقیت در فیلم‌سازی دریافت کرد.

رایش خلاصۀ داستان را به کمکِ بازکردنِ بحثِ نابرابریِ درآمدها بازگو می‌کند. این نابرابریِ درآمدها در دورانِ اوجِ بی‌سابقه‌اش است. رایش بررسی می‌کند که این افزایشِ شکافِ درآمدها چه تاثیراتی نه‌تنها بر اقتصادِ آمریکا که بر دموکراسیِ آمریکا داشته است. اصلِ این مستند بر پایۀ یک سوال است: جامعۀ خوب چه جامعه‌ای است و نقشِ عمیق‌شدنِ شکافِ اختلافِ درآمدها در بدترشدنِ سلامتِ اقتصادیِ کشور چیست؟

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments