آمار نهایی کشته شدگان طوفان ماریا در سال ۲۰۱۷ اعلام شد.
۱۳۹۷-۰۶-۱۷
بازداشت هاروی وینشتاین
۱۳۹۷-۰۶-۱۸

اعضاء خانواده ای از هم جداشده؛ نزد یکدیگر بازمی گردند

تاریخ : 4 مرداد 1397

منبع : خبرگزاری رویترز

ایزابلا؛ پناهنده ای از ال سالوادور که در مرز مکزیک و امریکا از دایانا؛ دختر 17 ساله اش جدا شده بود، لحظاتی پس از دیدار مجدد با او در محیط بیرونی پناهگاهی دولتی به نام کازا اسپرانزا در برونزویل تگزاس او را در آغوش کشیده است. این عکس در یازدهم جولای ثبت شده است.
ایزابلا لحظاتی پس از دیدار دوباره با دختر 17 ساله اش دایانا در محیط بیرونی پناهگاهی دولتی به نام کازا اسپرانزا در برونزویل تگزاس او را در آغوش کشیده است. این عکس در یازدهم جولای ثبت شده است.
دایانا، یک پناهنده ی17 ساله پس از دیدار با مادرش که پیش تر از یکدیگر جدا شده بودند، پناهگاه دولتی کازا اسپرانزا را ترک می کند
ایزابلا روی تختش در یک هتل در برونزویل تگزاس منتظر آزاد شدن دختر هفده ساله اش از پناهگاهی دولتی است. آنها مدتی پیش توسط پلیس مهاجرت به دلیل ورود غیرقانونی به خاک امریکا از مرز مکزیک از یکدیگر جدا شدند. این عکس در یازدهم جولای ثبت شده است.
برنت وود؛ مری لند. ایزابلا هنگام قدم زدن در پارکی در کنار پرچم امریکا بازوی دختر هفده ساله اش دایانا که تنها چند روز است نزد یکدیگر بازگشته اند را نگه داشته است. این عکس در بیست و پنجم جولای ثبت شده است.
چند روز پس از بازگشت نزد مادرش، دایانا آماده می شود که از خانه اش در برنت وود مری لند خارج شود. این عکس در بیست و پنجم جولای ثبت شده است.
برنت وود، مری لند. ایزابلا و دایانا به تصاویر ثبت شده از لحظه ی به هم رسیدنشان نگاه می کنند. این عکس در بیست و پنجم جولای ثبت شده است.
یک روز پس از بازگشت ایزابلا نزد دخترش دایانا پس از دوری چهل روزه از وی، او به همراه دخترش و همخانه اش کارلوس در حال ترک یک متل در برونزویل تگزاس. این عکس در دوازدهم جولای ثبت شده است.
یک روز پس از بازگشت ایزابلا به دخترش دایانا، او به همراه دخترش و همخانه اش کارلوس در حال ترک یک متل در برونزویل تگزاس. این عکس در دوازدهم جولای ثبت شده است.
یک روز پس از بازگشت ایزابلا به دخترش دایانا، او به همراه دخترش و همخانه اش کارلوس در برونزویل تگزاس. این عکس در دوازدهم جولای ثبت شده است.
ایزابلا پناهجوی دیگری به نام لزویا اهل گواتمالا را در برونزویل تگزاس در آغوش می کشد. این تصویر در دوازدهم جولای و تنها یک روز پس از دیدار مجدد ایزابلا با دخترش که در مرز امریکا و مکزیک برای مدت 40 روز از یکدیگر جدا شده بودند ثبت شده است.
ایزابلا و دخترش دایانا چند روز پس از بازگشت شان نزد یکدیگر، از خانه ی جدیدشان در برنت وود مری لند خارج می شوند. این عکس در بیست و پنجم جولای ثبت شده است.
ایزابلا و دخترش دایانا چند روز پس از بازگشت شان به یکدیگر، از خانه ی جدیدشان در برنت وود مری لند خارج می شوند. این عکس در بیست و پنجم جولای ثبت شده است.
چند روز پس از بازگشت ایزابلا و دخترش نزد یکدیگر، او دست دخترش را هنگام قدم زدن در پارکی در برنت وود مری لند گرفته است. این عکس در بیست و پنجم جولای ثبت شده است.

جهت مشاهده سایر تصاویر خبری اینجا را کلیک کنید.

مطالب مرتبط :


سایر مطالب

مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه